Taranaki stam

Onze bijeenkomst is vrijdagavond van 19.30 uur tot 22.30 uur in ons scout­ingge­bouw. Deze avonden staan veelal in het teken van klussen in en om het gebouw en het evalueren of uitleggen van evenementen.

De leden van de Taranakistam zijn leidinggevende, bestuursleden en algemeen leden tussen de 18 en 75 jaar en we komen bijna iedere vrijdag om 20:00 bij elkaar om te klussen. Tevens komen we één keer per maand op een zaterdagavond bij elkaar voor het bespreken van evenementen. Onze activiteiten zijn verschillend. De ene week klussen we aan ons clubhuis of experimenteren we met mogelijkheden voor het opwekken van stroom en een andere week zijn we bezig met het uitzetten van tochten of klaarleggen voor evenementen.

Bij de stam is de begelei­d­ing zo goed als verd­we­nen en we zijn zelf ver­ant­wo­ordelijk voor wat we doen.

Wil je dus de volle vri­jheid hebben om de leuk­ste pro­jecten uit te voeren? Wil je nieuwe mensen ont­moeten die je gelijk welkom doen voe­len? Kom dan zeker kijken!

Het team bestaat uit leiding en overige stafleden van de groep.

Dick

Rob

Roy

Dennis

Gerben

Mousa

Janneke

Kelsey

Peter

Nanouk

Share This