Spelvisie

Wij als groep werken aan de hand van de spelvisie. De spelvisie vat de visie van Scouting Nederland over de Scoutingmethode en het doel van Scouting samen. De letters ‘S.C.O.U.T.S’ hebben allemaal een betekenis.


Samen: samen stappen we met veel plezier op de wereld af, dat verbindt ons onderling

 • doel en methode: op een actieve manier een bijdrage leveren aan de verbondenheid tussen mensen, zowel in de samenleving als binnen Scouting.
  • maatschappij
  • verbondenheid
  • internationale aspect
 • dienst in de gemeenschap uit de Scoutingmethode

Code: code en traditie zijn onze basis, de wet & belofte onze waarde

 • doel en methode: op basis van de wet en belofte de wereld open tegemoet treden. Hierbij rekening houdend met verschillende opvattingen en manieren van zingeving.
  • normen en waarden
  • ceremoniën en tradities
  • identiteit en zingeving
 • Wet en belofte en Symbolisch raamwerk uit de Scoutingmethode

Outdoor: outdoor staat voor avontuur, een ontdekkingstocht in de natuur

 • doel en methode: outdoor staat voor buitenleven als context van het Scoutingspel.
  • buitenleven
 • Buitenleven uit de Scoutingmethode

Uitdaging: uitdaging zoeken we in alle om ons zo te ontwikkelen tot zelfstandige scouts

 • doel en methode: tijd en energie besteden aan eigen ontwikkeling door kansen te zoeken en te benutten
  • ontwikkeling
 • Persoonlijke progressie / ontwikkeling uit de Scoutingmethode

Team: teamgevoel haalt het beste uit onszelf. Daarom zijn we trots op elkaar

 • doel en methode: zich inzetten om met anderen resultaten te bereiken en daarmee bijdragen aan een gezamenlijk doel. Denken en handelen vanuit gemeenschappelijke belangen.
  • subgroepen
  • zelfstandigheid / begeleiding
 • Patrouillesysteem en Volwassen ondersteuning uit de Scoutingmethode

Spel: spel en creativiteit helpen ons de verschillende talenten van scouts te benutten

 • doel en methode: spel en creativiteit zijn middelen om het beste in de scout naar boven te halen.
  • het scoutingspel
  • thematiek
  • creativiteit
 • Leren door te doen en Symbolisch raamwerk uit de Scoutingmethode