Maori Troep

Stoere en enthousiaste jon­gens en meis­jes van 11 tot 16 jaar kun­nen zich thuis voe­len bij de Maori Troep. Dit is de naam van onze Scoutstak. Alles wat je bij de Welpen hebt geleerd, gaat hier nog een flinke stap verder. Denk aan het bouwen van pioniersobjecten, het lopen van hikes (soms zelfs meerdaags) of het kamperen en koken tijdens een wedstrijd of hike. Alle activiteitengebieden van Scout­ing komen hier samen: buiten­leven, pio­nieren, cul­tuur, samen­werken en samen­leven, routetech­nieken en ont­dekkin­gen, weten­schap, sport en spel, maatschap­pij, muziek… Elke week werk je weer aan een challenge of bereid je je weer een beetje beter voor op een wedstrijd. Omdat het zijn van een Scout de mooiste tijd van je leven is, is elke week weer anders.

Scouts zijn de avonturiers bin­nen Scout­ing. Ze ont­dekken de wereld elke keer een beetje meer en proberen die meteen een beetje leef­baarder te maken, zoals de Scoutswet het zegt.

Daar­naast ben je op deze leeftijd ook druk bezig met het vor­men van je eigen mening en het ont­dekken van je eigen tal­en­ten. Hierin zal het Scout­spro­gramma alleen maar stim­uleren en aan­moedi­gen. Alleen of samen met je groepsgenoten ga je op reis door je (eigen) wereld, en je eigen lei­d­ing zal je zo goed mogelijk begelei­den en helpen. Maar je moet het meeste toch samen doen met je patrouille! Want dat is een van de belan­grijk­ste onderde­len van de Scouts: samen­werken aan je eindresultaat.

Als er andere pro­gram­mati­j­den zijn, geven we dit tijdig door. Naast de bek­ende Scoutfit en onze eigen groeps­das hoort een sterke spijkerbroek en een stel ste­vige schoe­nen. Het is het raadzaam kled­ing aan te trekken die vies mag wor­den of waar­van het min­der erg is als deze schade oplopen. Het kan er af en toe wild aan toe gaan. Ook is het belan­grijk om op de brand­vei­ligheid van kled­ing te let­ten. Eve­neens is het aan te raden om mobielt­jes, MP3-spelers en juwe­len thuis te laten. Op scout­ing heb je er over het alge­meen niets aan (ten­zij er spe­ci­aal om gevraagd wordt) en de verzek­er­ing dekt schade of ver­lies van deze din­gen absoluut niet en wij ook niet.

De Scouts gaan per jaar altijd wel een keer op kamp. Meestal is dat in de zomer­vakantie en gaan dan een week lang kam­peren ergens in Nederland of soms zelfs daarbuiten. Daar­naast zijn er door het jaar heen nog enkele andere activiteiten waar de Scouts aan mee doen, zoals de DSW (regionale wedstijd). Natuurlijk organiseren we zelf ook andere week­end­kam­pen. Daar­naast hebben de Scouts ook regel­matig activiteiten buiten het scout­ingge­bouw, waar­door er een stukje gefi­etst of gereisd moet worden.

Tot snel!
Groet­jes van de Scoutsleiding

Informatie

De Maori Troep is opgericht op 5 december 1980. De opkomst wordt gedraaid op zaterdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur in onze eigen locatie “Scoutinggebouw De Fluit”. De contributie is € 11,- per maand. De Scoutfit die wij dragen is beige van kleur.

Hopman: Michael
Vaandrig: Vacant