Scouts (11-16 jaar)

De avonturiers met de mooiste tijd van hun leven

Wie zijn de Scouts?

Ben jij tussen de 11 en 16 jaar en heb je zin in actie? Word lid bij één van de 1.000 Scoutinggroepen en beleef uitdagende avonturen bij de scouts! Samen met je nieuwe vrienden doe je super gave dingen waar je ook nog eens wat van leert. Leer pionieren, ga op wedstrijd, kook op je eigen kampvuurtje en ontdek de wereld om je heen!

Informatie

€ 11,- contributie per maand
2 tot 2,5 uur per week
Opgericht op 05-12-1980
Een beige Scoutfit

Wat doen wij?

Stoere en enthousiaste jon­gens en meis­jes van 11 tot 16 jaar kun­nen zich thuis voe­len bij de Maori Troep. Dit is de naam van onze Scoutstak. Alles wat je bij de Welpen hebt geleerd, gaat hier nog een flinke stap verder. Denk aan het bouwen van pioniersobjecten, het lopen van hikes (soms zelfs meerdaags) of het kamperen en koken tijdens een wedstrijd of hike. Alle activiteitengebieden van Scout­ing komen hier samen: buiten­leven, pio­nieren, cul­tuur, samen­werken en samen­leven, routetech­nieken en ont­dekkin­gen, weten­schap, sport en spel, maatschap­pij, muziek… Elke week werk je weer aan een challenge of bereid je je weer een beetje beter voor op een wedstrijd. Omdat het zijn van een Scout de mooiste tijd van je leven is, is elke week weer anders.

Scouts zijn de avonturiers bin­nen Scout­ing. Ze ont­dekken de wereld elke keer een beetje meer en proberen die meteen een beetje leef­baarder te maken, zoals de Scoutswet het zegt.

Daar­naast ben je op deze leeftijd ook druk bezig met het vor­men van je eigen mening en het ont­dekken van je eigen tal­en­ten. Hierin zal het Scout­spro­gramma alleen maar stim­uleren en aan­moedi­gen. Alleen of samen met je groepsgenoten ga je op reis door je (eigen) wereld, en je eigen lei­d­ing zal je zo goed mogelijk begelei­den en helpen. Maar je moet het meeste toch samen doen met je patrouille! Want dat is een van de belan­grijk­ste onderde­len van de Scouts: samen­werken aan je eindresultaat. 

Als er andere pro­gram­mati­j­den zijn, geven we dit tijdig door. Naast de bek­ende Scoutfit en onze eigen groeps­das hoort een sterke spijkerbroek en een stel ste­vige schoe­nen. Het is het raadzaam kled­ing aan te trekken die vies mag wor­den of waar­van het min­der erg is als deze schade oplopen. Het kan er af en toe wild aan toe gaan. Ook is het belan­grijk om op de brand­vei­ligheid van kled­ing te let­ten. Eve­neens is het aan te raden om mobielt­jes, MP3-spelers en juwe­len thuis te laten. Op scout­ing heb je er over het alge­meen niets aan (ten­zij er spe­ci­aal om gevraagd wordt) en de verzek­er­ing dekt schade of ver­lies van deze din­gen absoluut niet en wij ook niet.

De Scouts gaan per jaar altijd wel een keer op kamp. Meestal is dat in de zomer­vakantie en gaan dan een week lang kam­peren ergens in Nederland of soms zelfs daarbuiten. Daar­naast zijn er door het jaar heen nog enkele andere activiteiten waar de Scouts aan mee doen, zoals de DSW (regionale wedstijd). Natuurlijk organiseren we zelf ook andere week­end­kam­pen. Daar­naast hebben de Scouts ook regel­matig activiteiten buiten het scout­ingge­bouw, waar­door er een stukje gefi­etst of gereisd moet worden.

Kom een keertje kijken

Als het je leuk lijkt om bij ons een kijkje te nemen ben je altijd welkom om eens een opkomst mee te maken.

Bij de Scouts heb je een ste­vige spijker­broek aan, ste­vige schoe­nen die tegen een stootje kun­nen en natu­urlijk de beige Scoutfit met onze eigen groeps­das. Bij het inschrijfpakket krijg je onder andere de bestellijst voor deze en andere belangrijke dingen. Het bestellen kan gewoon bij ons.

Tot snel!
Groetjes van de Scoutsleiding

Leiding

Michael – Hopman
Roy – Vaandrig