Vrijwilligers vacature Scouting Abel Tasman

Scouting Nederland is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland. Scouting zorgt voor een leuke en spannende vrijetijdsbesteding. De vereniging biedt ieder kind een veilige en leerzame speelomgeving en biedt uitdagende activiteiten voor jongeren aan de hand van 8 activiteitengebieden.

Functieprofiel

U bent vertegenwoordig(st)er voor de ouders uit de betreffende speltak. Deze worden door u vermeld in de groepsraad. U heeft geen stemrecht, maar kan wel meepraten.

Wat verwachten we van u als oudervertegenwoordig(st)er?

  • U bent aanspreekpunt voor de ouders van de betreffende speltak
  • U mag aanwezig zijn bij de groepsraad ( 1x per maand), maar u heeft geen stemrecht
  • Dat er oudervertegenwoordigers in het leven zijn geroepen, heeft alles te maken met de status van “vereniging” van een scoutinggroep. In een vereniging hebben de leden invloed op het gevoerde beleid. De leden van een scoutinggroep zijn echter voor een groot deel minderjarig. Daarom nemen hun ouders, de wettelijke verantwoordelijken van de kinderen, die invloed in hun plaats over.

Inschatting tijdsbelasting!

  • Circa 1 à 2 uur per maand

Speleenheden

  • Bevers
  • Welpen
  • Scouts

Meer info? Solliciteren?

  • Neem contact op middels het contactformulier op de website of bel met Dennis op 06-12900136